Επαγγελματική ευθυγράμμιση FWA 4630

Ένα όχημα είναι σωστά ευθυγραμμισμένο όταν όλα τα τμήματα της ανάρτησης και διεύθυνσης του συστήματος είναι ρυθμισμένα με ακρίβεια και όταν τα ελαστικά και οι τροχοί κυλούν σε ευθεία. Αν παρατηρήσετε ανομοιόμορφη φθορά πέλματος, αυτή μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη ευθυγράμμιση και πρέπει να διορθωθεί από ειδικό. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επαγγελματική ευθυγράμμιση με το πιο σύγχρονο μοντέλο της Bosch το FWA 4630.

Μοναδική τρισδιάστατη (3D) τεχνολογία μέτρησης!

Μια ακριβής ευθυγράμμιση τροχών σε επιβατηγά οχήματα  με την νέα 3D ευθυγράμμιση τροχών FWA 4630 από την Bosch. Ολοκληρωμένη διαδικασία ευθυγράμμισης, συμπεριλαμβανομένου αντιστάθμιση τροχών.

Δύο CCD κάμερες ανά τροχό μετρούν αυτόματα και με ακρίβεια.