Πωλήσεις Μπαταριών

Οι πωλήσεις μπαταριών σε μια περιοχή όπως τα Δυτικά προάστια και ευρύτερα αυτής  έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα κάλυψης των αναγκών του συνεργείου αλλά και των συναδέλφων μηχανικών όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για την άμεση επισκευή κάποιου αυτοκινήτου, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από το δίκτυο των εμπόρων της περιοχής.

Η διανομή π.χ των μπαταριών είναι θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος για όλους του Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, κάτι που προσπαθεί να βάλει σε τάξη ο νέος κανονισμός 1400/2002. Ο νέος κανονισμός αναλύει θέματα αγοράς, αλλά και θέματα που αφορούν την προμήθεια των μπαταριών.


Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το συνεργείο μας έχει την δυνατότητα να προμηθεύει μπαταρίες Bosch ή εφάμιλλές της σε άλλα συνεργεία.

Η συνεργασία μας με τις διάφορες εταιρείες και αντιπροσωπείες έχουν πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη και φυσικά την καλή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου.