Υπερσυμπίεση κινητήρων

Συντήρηση - Επισκευή

Πάρα πολλές φορές τα διάφορα προβλήματα στην απόδοση του κινητήρα, οφείλονται στην απόδοση του στροβιλοσυμπιεστή και/ ή στο σύστημα ελέγχου αυτού. Η καλή απόδοση της τουρμίνας σίγουρα βοηθάει στην υπερτοφοδότηση του κινητήρα και την μέγιστη απόδοση αυτού σε στροφές για καλύτερη και περισσότερο ασφαλή οδήγηση. Ένας τεχνικός πρέπει αμέσως να καταλαβαίνει από τα συμπτώματα, εαν στα τυχόν προβλήματα συμπεριλαμβάνεται και το σύστημα turbo για να κάνει μια μέτρηση της απόδοσης του στροβιλοσυμπιεστή, η οποία σε κινητήρες με καθαρό μηχανικό σύστημα ελέγχου του turbo το πρόβλημα θα λυθεί απλά και γρήγορα.

Τι γίνεται όμως αν το κύκλωμα της τουρμίνας ελέγχεται ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ελέγξουμε πριν τον στροβιλοσυμπιεστή το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Πολλές φορές μια διάγνωση μας βοηθάει να λύσουμε το πρόβλημα υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις και βλάβες που χρειάζεται μεγαλύτερη αναλυση των δεδομένων που παίρνει ο εγκέφαλος ελέγχου του κινητήρα από τους διάφορους αισθητήρες του συστήματος ή των εντολών που στέλνει ο εγκέφαλος στους διάφορους ενεργοποιητές.

Το συνεργείο BOSCH CAR SERVICE »GENERAL INSURANCE ΕΠΕ«  έχει τις θεωρητικές και τις πρακτικές γνώσεις για να μπορούν να βοηθήσουν σε όλες τις περιπτώσεις των προβλημάτων που οφείλονται σε προβλήματα του στροβιλοσυμπιεστή ή του συστήματος ελέγχου, όπου με μεθοδικότητα φτάνουν στην επίλυση του προβλήματος.